Chúc mừng Riven of NeViRˆ đã nhận được 50 RP

Chúc mừng Hoàng Đế Gà đã nhận được 25 RP

Chúc mừng mobielienminh đã nhận được Garen Biệt Kích

Chúc mừng NCGC Call Me Dry đã nhận được 25 RP

Cùng phiêu lưu trong thế giới gấp giấy với 3 vòng quay may mắn. Mỗi khi quy đổi Sò sang RP, bạn nhận được số Điểm May Mắn tương ứng. Dùng Điểm May Mắn để quay vòng quay nhé!

 • Lưu ý:
 • 1. Quay vòng quay chỉ dùng Điểm May Mắn, bạn không bị mất RP.
 • 2. Điểm May Mắn chỉ có thể dùng thời gian sự kiện.

Sự kiện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian từ 10:00 ngày 26/02/2019 đến 23:59:59 ngày 04/03/2019

VÒNG QUAY NGƯỜI TUYẾT

Chỉ cần quy đổi 100 Điểm May Mắn

 • - 30 Tinh Hoa Cam
 • - 25 RP
 • - 50 Tinh Hoa Cam
 • - 3 trận thắng Tăng XP
 • - Rương Hextech & Chìa Khóa
 • - Biểu Cảm Kỳ Bí
 • - Tướng ngẫu nhiên
 • - Nunu Hiệp Sĩ Giấy / Anivia Tiên Hạc Giấy
 • - Đá Quý

VÒNG QUAY TIÊN HẠC

Chỉ cần quy đổi 200 Điểm May Mắn

 • - 50 Tinh Hoa Cam
 • - Biểu Cảm Kỳ Bí
 • - 50 RP
 • - Rương Tuyệt Phẩm & Chìa Khóa
 • - 10 trận thắng Tăng XP
 • - Tướng ngẫu nhiên
 • - Trang phục ngẫu nhiên
 • - Trang phục 180 RP trở lên
 • - Nunu Hiệp Sĩ Giấy / Anivia Tiên Hạc Giấy
 • - 5 Viên Tân Niên
 • - 5 Rương Tuyệt Phẩm & Chìa Khóa
 • - Đá Quý

VÒNG QUAY HIỆP SĨ

Chỉ cần quy đổi 400 Điểm May Mắn

 • - Rương Tuyệt Phẩm & Chìa Khóa
 • - 100 Tinh Hoa Cam
 • - 25 trận thắng Tăng XP
 • - 100 RP
 • - 3 Viên Tân Niên
 • - Trang phục ngẫu nhiên
 • - 5 Rương Hextech & Chìa Khóa
 • - Trang phục 180 RP trở lên
 • - Nunu Hiệp Sĩ Giấy / Anivia Tiên Hạc Giấy
 • - Đá Quý
 • - Túi Tân Niên
 • - Trang phục 290 RP trở lên
 • - 500 RP
 • - Trang phục Hàng Hiệu
Số lượt hiện có: 0 lần Quay 10 lần
Số lượt hiện có: 0 lần Quay 10 lần
Số lượt hiện có: 0 lần Quay 10 lần